­

Museum of Illusions

February 22nd, 2019|0 Comments

Random occasions – Darek

February 22nd, 2019|0 Comments

Charity performance at FAR Children’s Support Foundation Center

The Union of Armenian Magicians performed a charity show at the "Children's Support Foundation Center" of the Fund for Armenian Relief  on

New Year 2015 at the Union of Armenian Magicians

Workshop and Master Class from French magician Willow Domanski

 

Leonid Yengibaryan Mime Festival

The Ministry of culture of RA, the National Theatre Art Association, the Municipality of Tsakhkadzor and Yerevan State Pantomime Theatre

Performance at American Corner Yerevan

The Union of Armenian Magicians will present the art of magic at Yerevan American Corner. The performance includes a brief

The 11th Meeting – Harutyun Movsisyan (Actor, Armenia)

Հայ աճպարարների միությունը դարձավ մեկ տարեկան: Նախորդ տարվա ապրիլի մեկին հիմնադրված միության շարքերն արդեն համալրել են մոտ 10 անդամներ և

Load More Posts